Ενημερωθείτε για την Δράση Επιχορήγησης Φυσικού Αερίου μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Καλύπτει από 65% έως και 100% του κόστους εγκατάστασης. Αφορά συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής και οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

 Επιχορήγηση Φυσικού Αερίου 


 

Επιδότηση ΕΣΠΑ

Δράση επιχορήγησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι υποψήφιοι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν - οι ίδιοι ή οι εξουσιοδοτημένοι για τις ανάγκες της δράσης εκπρόσωποι αυτών - την αίτηση επιχορήγησης καθώς και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, λαμβάνοντας αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

Δικαιούχοι καταναλωτές και επιλέξιμες κατοικίες

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (ωφελούμενοι της δράσης):

  • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).

  • Δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής, για την κατοικία που αιτούνται επιχορήγηση, μέχρι τις 08 Οκτωβρίου 2020 (δηλαδή δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης στις 07/10/20, προηγούμενη της ημ/νίας δημοσίευσης προκήρυξης).

  • Πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 1:

Πίνακας 1

 
 
Α/Α Κατηγορία ωφελούμενων Ποσοστό επιχορήγησης
Ατομικό "Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης" έως 20.000€ 65%
Οικογενειακό "Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης" έως 30.000€ 65%
2 Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 100%
 
 

 

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επιλέξιμες κατοικίες

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη στη δράση εφόσον πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

  • Είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα ή πολυκατοικία(1).

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή από τρίτο με δωρεάν παραχώρηση (όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1). Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται. 

  • Βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής, σε σημείο με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 2), και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την ΕΔΑ Αττικής.

  • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

  • Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου σε λειτουργία. 

  • Δεν έχει λάβει άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης από δημόσιο φορέα, καθώς και δεν έχει ενταχθεί ή δεν έχει αιτηθεί ένταξη για χρηματοδότηση σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα.

(1) Σημείωση: Σε μια πολυκατοικία πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες, και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων βάσει του κριτηρίου εισοδήματος του πίνακα 1.

Δήμοι εντός της Περιφέρειας Αττικής που συμμετέχουν στην δράση

 
♦ Αγίου Δημητρίου
♦ Αγίων Αναργύρων - Καματερού
♦ Αιγάλεω
♦ Ασπροπύργου
♦ Δάφνης - Υμηττού
♦ Διονύσου
♦ Ελευσίνας
♦ Κερατσινίου - Δραπετσώνας
♦ Κορυδαλλού
♦ Κρωπίας
♦ Μάνδρας - Ειδυλλίας
♦ Μοσχάτου - Ταύρου
♦ Νέας Ιωνίας
♦ Νέας Φιλάδέλφειας - Χαλκηδόνας
♦ Νέων Λιοσίων (Ίλιον)
♦ Νίκαιας -  Αγίου Ι. Ρέντη
♦ Παλλήνης - Γέρακα
♦ Πειραιώς 
♦ Περιστερίου
♦ Πετρούπολης
♦ Φυλής
♦ Χαϊδαρίου