Φυσικό Αέριο


Το φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια εντάσσεται περισσότερο σε μηχανολογικές εφαρμογές. Έχει μεγάλο φάσμα εφαρμογών σε εγκαταστάσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας  όπως θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης, μαγείρεμα, ψύξη, παραγωγή ατμού, συμπαραγωγή, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και ως καύσιμο για οχήματα κίνησης. Αποτελεί ένα από τα οικονομικότερα και οικολογικότερα καύσιμα και καθώς το δίκτυο διανομής του επεκτείνεται συνεχώς δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσής του σε περισσότερες περιοχές της επικράτειας.

Για την εγκατάσταση φυσικού αερίου απαιτείται μελέτη εφαρμογής, η οποία κατατίθεται και ελέγχεται από την αρμόδια αρχή. Κατόπιν έγκρισης, μας επιτρέπεται να προχωρήσουμε στις εργασίες κατασκευής εγκατάστα σης φυσικού αερίου. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, γίνεται έλεγχος της εγκατάστασης από την αρμόδια αρχή και στη συνέχεια ενεργοποίηση της παροχής φυσικού αερίου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλες τις κλίμακες, από μια αυτόνομη εγκατάσταση διαμερίσματος ή μονοκατοικίας έως εγκαταστάσεις για μεγάλες κτιριακές μονάδες & βιομηχανίες.

 Πλεονεκτήματα φυσικού αερίου

  • Το Φυσικό Αέριο είναι οικονομικότερο: σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας, επιτρέπει μια σημαντική εξοικονόμηση σε όλες τις μορφές χρησιμοποίησής του στον οικιακό τομέα.
  • Το Φυσικό Αέριο παρουσιάζει περιορισμένες ανάγκες συντήρησης: χάρη στα χαρακτηριστικά καύσης του, μια σωστή τακτική συντήρηση αρκεί για την εξασφάλιση της τέλειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων και μιας μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των συσκευών χρήσης.
  • Το Φυσικό Αέριο φθάνει ανελλιπώς και είναι εύχρηστο : φθάνει κατευθείαν στο σπίτι και στους άλλους χώρους χρήσης.
  • Το Φυσικό Αέριο δεν απαιτεί δεξαμενή αποθήκευσης : αρκετά με τα προβλήματα προμήθειας καυσίμων, με τις σκοτούρες και τις καθυστερήσεις του ανεφοδιασμού, με τους περιοδικούς ελέγχους των αποθεμάτων.
  • Το Φυσικό Αέριο πληρώνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναγράφονται στον μετρητή : πληρώνετε δηλαδή μόνο την ποσότητα που όντως καταναλώσατε, όπως καταγράφεται από τον μετρητή.
  • Το Φυσικό Αέριο είναι ασφαλές : Η αξιοπιστία των σύγχρονων συσκευών χρήσης και ο επαγγελματισμός των τεχνικών εγκατάστασης εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.
  • Το Φυσικό Αέριο κατά την καύση του : δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα ούτε παράγει ενώσεις του θείου που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης.
  • Το Φυσικό Αέριο είναι πρακτικό : οι νέου τύπου συσκευές παρέχουν τη δυνατότητα και για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης, που ιδίως στην περίπτωση ανακαινίσεων θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.